KPD Eğitim Akreditasyon

kpdakreditasyon

Hazırladığınız koçluk eğitimini KPD kanalıyla akredite ettirebilirsiniz. Yaptığınız başvuru uzman değerlendiricilerimiz tarafından incelenecek ve gerekli yönlendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Başvuru sürecinizi başlatmak için (Başvuru Formu için) lütfen buraya tıklayın.

Değerlendiricilik Süreci için lütfen buraya tıklayın.

Koçluk Eğitim Programları Akreditasyon Süreci ve Başvuru Kriterleri

KPD olarak Türkiye’de “Koçluk Eğitimlerinin Akreditasyonu”
çalışmalarımızla; koçluk eğitim programlarını tamamlamış bireylerin,
gerekli yetkinliklere sahip birer profesyonel koç olarak yetişmelerine yönelik eğitim süreçlerini izleme ve değerlendirme sorumluluğunu üstlenmekte, sektörün güçlenmesini ve sahada nitelikli profesyonel koçların hizmet vermesini amaçlamaktayız.
Akreditasyon süreciyle, odağına insanı alan ve profesyonel koç
yetiştiren kurumların sunduğu eğitimlerde standartların oluşturulması ve bunun sistematik bir şekilde uygulanmasını hedeflemekteyiz. Böylece eğitim içeriklerinin bilişsel ve duygusal zekâya ve aynı zamanda mesleki yetkinliklere dayandırılarak güçlendirilmesi, evrensel mesleki eğitim standartlarına uygun eğitimlerin Türkiye’de uygulanması sağlanacaktır.

Akreditasyon Süreci

Bu akreditasyon süreci KPD tarafından oluşturulmuştur ve fikri hakları KPD’ye aittir. KPD Eğitim Akreditasyonu profesyonel
koçluk eğitimleri için geçerlidir. Süreç başvuru esasına dayanmaktadır. KPD Eğitim Akreditasyon süreci başvurudan itibaren 3 ay içinde tamamlanır.

KPD’nin belirleyeceği bağımsız bir denetim mekanizmasıyla akreditasyonun geçerliliği 3 yılda bir değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilen altı (6) ana başlıktan oluşmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Eğitimin Yapısı
 2. Bilimsel Altyapı
 3. Etik ve Mesleki Boyutlar
 4. Performansın Değerlendirilmesi
 5. Eğitmen Kriterleri
 6. Eğitimin Sürekli İyileştirilmesi

Akreditasyonun Yararları ve Etkileri

 • KPD Eğitim Akreditasyonu, sunulan eğitimin, katılımcının mesleki ve bireysel gelişimine ve mesleki standartların uygulanmasına en üst düzeyde katkı sağlar.
 • Kurumsal güvenilirliği ve profesyonel saygınlığı güçlendirir.
 • Eğitimleri akredite edilen kurumlar KPD’nin websitesinde duyurularak görünürlükleri sağlanır.
 • Eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini ve güncel tutulmasını güvence altına alır.
 • Uygulamada program mezunlarının mesleki ve etik standartlara
  uygun çalışmasını güvence altına alır ve mesleki gelişimlerini destekler.
 • Koçluk mesleğinin güvenilirliğine ve uygulamadaki standardizasyonun sürdürülmesine katkıda bulunur.
 • Koçluk hizmetleri sektöründe tüm taraflara bir ortak anlayış ve
  çalışma çerçevesi sunar.
 • Uzun vadede koçluk hizmetleri sektörünün saygınlığını ve sürdürebilirliğini güvence altına alır.

Başvuru İçin Gerekli Koşullar

 1. Başvuru sahibi kuruluş KPD tüzel (kurumsal) üyesi olmalıdır.
 2. Başvuruya konu olan temel profesyonel koçluk eğitim süresi 60
  saatten az ders saati içermemelidir, bu 60 saatin içine sınıf içi
  eğitim, uzaktan eğitim ve destek (ödev, e-öğrenme, vb.) performans değerlendirme (teorik ve pratik sınav, gözlemli koç-
  luk,vb.) dahildir.
 3. Akreditasyon için başvurulan eğitimin en az iki kez uygulanmış
  ve en az 12 kişi tarafından tamamlanmış olması zorunludur.
 4. Eğitim, kanıta dayalı bir koçluk yaklaşımı esas alınarak tasarlanmış olmalı ve bir koçluk modeli içermelidir.
 5. Başvuru formunda istenen tüm bilgiler eksiksiz sağlanmalıdır.

Bu koşulları sağlayan eğitim başvuruları aşağıdaki içerik esas alınarak değerlendirilir

 • KPD Etik İlkeleri
 • Profesyonel Mesleki Standartlar
 • Bilişsel ve Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlikler
 • Mesleki Yetkinlikler
 • Koçluk Anlaşmasını Oluşturma
 • Güven İlişkisi Yaratma
 • Amaç Belirleme
 • Etkili İletişim
 • Aktif Dinleme
 • Güçlü Sorgulama
 • Farkındalık Yaratma
 • Hedef Belirleme
 • Stratejik Planlama
 • Müşterinin Gelişimini İzleme

Ücretler (Her bir program için)

Başvuru ücreti : 500 TL (İade edilmez)
Onay ücreti : 500 TL
Yenileme ücreti : 250 TL (3 yılda bir)

Daha fazla bilgi ve başvuru için: iletisim@koclukplatformu.org

Pusulamız: Vizyonerlik, akılcılık, bilimsellik ve özgünlük.