Panel Sunumları

KPD MESLEKİ PANELLER DİZİSİ 2 – “Koçlukta Ekoller, Yaklaşımlar, Modeller ve Kanıta Dayalı Uygulamalar” sunumu


 

KPD MESLEKİ PANELLER DİZİSİ 1 – “Koçluk: Bir Mesleğin Doğuşu – Dünyadan ve Türkiye’den Veriler” sunumu

[slideshare id=40527463&doc=kpdtuketicihukukuduzenlemeleri-141021022407-conversion-gate02&type=d]


KPD MESLEKİ PANELLER DİZİSİ 1 – “Koçluk Mesleği açısından reklam amaçlu tanıtımlar ve haksız rekabet kapsamında düzenlemeler” sunumu

[slideshare id=35222508&doc=kpd-27-140528112251-phpapp01]

Pusulamız: Vizyonerlik, akılcılık, bilimsellik ve özgünlük.