Pusulamız: Vizyonerlik, akılcılık, bilimsellik ve özgünlük.