1. Koçluk Zirvesi

Paradigma değiştiğinde sonuçlar da değişir…

Ünlü matematikçi ve meteorolog Edward Norton Lorenz’in geliştirdiği Kaos Teorisinin (Kelebek Etkisi) çıkış noktası, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilme olasılığıdır.  Lorenz, sadece üç değişkenle kaos ortamının doğabileceğini keşfeder ve daha 19. yüzyılda Fransız matematikçisi Henri Poincaré’nin fikir olarak ortaya attığı “çok basit bir sistemde çok karmaşık bir dinamiğin ortaya çıkabileceği” görüşünün doğruluğunu kanıtlar. Teoriye göre bir kelebeğin Amazon ormanlarında kanat çırpması Avrupa’da fırtına koparabilir.

1.Koçluk Zirvesinin ana teması “Kelebek Etkisi” teorisinden beslendi. Zirvenin teması, herhangi bir bireyin ya da bir kurumun yaşadığı bir durumun, yine aynı öznenin kendi sistemi içindeki herhangi bir noktasında ekonomik, kültürel, politik ya da ekolojik dengeleri de etkilediği fikriyle şekillendi.

Kelebeğin kanadını çırparken yarattığı etki, bir bireyin sebep-sonuç analizi yaparak durumlar karşısında verdiği tepkinin etkisini yaratabilir. Bir kurumun etiğe, adalete ve eşitlikçi yönetime yaklaşımı ve sistemini doğrular üzerine kurmasının etkisi, dünyanın başka bir tarafında bağlantıda olduğu başka bir kurumu doğrudan etkiler. Bu bir zincir gibi devam eder. Kelebeklerin kanatlarını iyiliğe ve güzelliğe çırpmaları, fırtına yerine ılık rüzgarlara sebep olabilir. Bireyler de düşüncelerini “daha iyi nasıl” la şekillendirdiğinde sistem bir başka yerde olumlu çalışacaktır. Çünkü paradigma değiştiğinde sonuçlar da değişir.

Koçluğu, etkilediği pek çok açıdan konuşmak, tartışmak…

Dünyada 21. yüzyılın yükselen iş alanlarından biri olan koçluk (Coaching), 2000’li yılların başında Türkiye’de özellikle iş dünyasının kullandığı yönetim ve gelişim modellerinden biri olmuştur. Sonuçları ölçülebilen bir sistem olan koçluk, sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmayıp  öğrenciden, işsize, ev kadınından sporcuya, sanatçıdan girişimciye kadar pek çok farklı profildeki bireyin yararlandığı bir disiplindir.

Koçluk, kişinin bireysel ve sosyal yönden yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar. Böylece bireylerin iş hayatında, günlük yaşamında ve hayatının her alanındaki performansında büyük artış meydana gelir. Kişinin yaşam yolunda kullanabileceği ancak farkında olmadığı potansiyelini yol gösterici yöntemlerle kendilerinin keşfetmesini sağlar. Koç, bireye kendi değerlerini fark ettirir, birey bu değerler ışığında karar süreçlerinin nasıl işlediğini tespit eder, kendine dışarıdan bakmaya başlar.

Koçluk Platformu, yer aldığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde, bireylerin, gerek iş gerekse özel yaşamlarında hedef belirlemelerini, stratejik yönetim, kişisel ve kurumsal gelişim süreçlerinde yeni ve farklı bakış açıları üretmelerini; yaşamlarında büyük resmi görmelerini sağlamayı görev edinmiştir.

Koçluk Platformu’nun misyonu Türkiye’de dünya standartlarında, toplumun faydası doğrultusunda bir koçluk kültürü ve koçluk bilinci oluşturmak ve koçluğun Türkiye’de bir meslek olarak tanınması için çalışmalar yapmaktır.

  1. Koçluk Zirvesinin konuşmacı konukları:

Association for Coaching (AC) Global Ceo’su ve Lider Koçu Katherine Tulpa,

Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Bayram Akbaş

Kariyer.Net Genel Müdürü Yusuf Azoz

Orkestra Şefi Cem Mansur

Profesyonel Koç ve Eğitmen Evrim Kuran

Doğuş Otomotiv İK Direktörü Ela Kulunyar

Nokia Siemens Network IK Danışmanı Deniz Unat Poyrazoğlu

Metro-Mam IK ve Mevzuata Uyum Müd. Elvan Dumlu

Power HRM Kurucusu Erol Levent

Kariyer.Net İş Ortaklığı Yöneticisi Eylem Gürgenç

Nebim IK ve Eğitim Müd. Özgür Kaçan

Tofaş IK Müd. Müge Bıyık

Ekser Danışmanlık, Profesyonel Koç ve Danışman  Canan Aratemur Çimen

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Başkanı Gürkan Sarıoğlu

Koçluk Derneği Başkanı Yasemin Hür

Daha fazla bilgi için: www.kpdkoclukzirvesi.org

Zirvenin Ana Sponsoru    : Kariyer.Net

Tasarım sponsoru            : Fikri Mahsul

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir