Ana Sayfa

KPD, Koçluk mesleğinin bilimsel, akılcı, vizyoner ve özgün bir zeminde yükselmesi için ulusal meslek kuruluşu ve çatı örgütü olmak amacıyla 1.10.2010 tarihinde kuruldu.

O günden bu yana koçluk mesleğinin sağlıklı bir zeminde yükselmesi, ulusal standartlarının belirlenmesi ve koçluk kavramıyla ilgili her tür katma değerli çalışmanın öncüsü oldu.


Halihazırda yürüttüğümüz ve yakın gelecekte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetlerimiz:

  • Koçluk mesleğinin uluslararası denkliği olan standart ve yeterliliklerini hazırlamak, bir “Ulusal Akreditasyon Merkezi” kurulması için çalışmak.
  • Profesyonel koçlar için sürekli eğitim ve gelişim merkezi olmak,
  • Uluslararası koçluk örgütleriyle mesleği geliştirici işbirliği faaliyetleri yapmak,
  • Koçluk mesleğinin etik kurallarına ilişkin yüksek profesyonel standartlar konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
  • Koçluğu tanıtıcı ve geliştirici konferans, panel, eğitim ve seminerler düzenlemek,
  • Kamuoyunda koçluk algısı ve ihtiyacını irdeleyen araştırmalar yapmak,
  • Koçlukla ilgili bilimsel bilgi, belge ve yayınlar üretmek, üretilmesini desteklemek,
  • Koçların toplumsal gelişim ve barışa katkı sağlamalarına zemin hazırlayıcı sosyal sorumluluk projeleri üretmek ya da üretilen projelerin parçası olmak,
  • Koçluk Platformu Derneği onaylı eğitim programlarının geliştirilmesini desteklemek ve bu çalışmalarda yer almaktır.

Pusulamız: Vizyonerlik, akılcılık, bilimsellik ve özgünlük.